Slopen van een terras en uitgraven bouwput in Rotterdam

Sloopwerkzaamheden ten behoeve van een aanbouw met behulp van de rupsgraafmachine 1,0-tonner en rupsdumper te Rotterdam.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • slopen van een onderhuid terras bestaande uit kanaalplaat vloeren,
  • uitgraven van de bouwput t.b.v. de aanbouw en de funderingsbalken,
  • afvoeren van de vrijkomende grond.